Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zákonné rámcové podmínky

Nestarejte se o REACh
- nechte to na nás!
  

EU vyhláška o chemikáliích REACh (EG) č. 1907/2006

Ve smyslu REACH je Schneider airsystems pouze sekundárním uživatelem, protože sami materiály ani látky nevyrábíme, ani je nedovážíme do EU. Znamená to, že jako výrobci nářadí nepodléháme přímo povinnosti registrace podle této vyhlášky. Přesto jsme všechny naše dodavatele o REACh informovali a vyzvali je ke splnění podmínek, které z REACh vyplývají, včetně registrační povinnosti.

 

     
Seznam kandidátů, zveřejňovaný Evropskou agenturou pro chemikálie (ECHA) je pravidelně aktualizován.
 
Všichni výrobci jsou povinni oznamovat látky z kandidátské listiny, obsažené v jejich produktech v objemu nad 0,1 hmot. %.
Tento požadavek samozřejmě plníme.

Produkty, které obsahují látky z kandidátské listiny v objemu nad 0,1 hmot. %. jsme zahrnuli do seznamu.


 

 

 

Aktuální seznam je uveden na Current Schneider airsystems candidate list (PDF)

Seznam vyplývá z informací našich dodavatelů a je námi zveřejňován podle nejlepšího vědomí.
Při dodržování návodů k obsluze a bezpečnostních pokynů lze vyloučit ohrožení zdraví.
I nadále budeme provádět veškerá potřebná opatření k tomu, abychom Vám dodali zboží v obvyklé kvalitě - tak, jak to od nás očekáváte.
 
V případě dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat naše oddělení environmentálního managementu: umwelt@tts-schneider.com


Splňujeme povinnosti podle zákona o elektrických spotřebičích, tedy realizaci EU směrnic WEEE a RoHS. Číslo naší registrace je WEEE-Reg.-Nr 75 53 36 36  

downloads  

Brochures and catalogues

  
Download all information on our compressed air products simply and quickly.

facebook fanpage 

Facebook fan page of
Schneider airsystems
  

Visit Schneider airsystems on Facebook - product innovations, information on current competitions and lots more is waiting for you!

  
you Tube 
Schneider airsystems goes YouTube

  
Take a look at our YouTube channel and watch some super films...