Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Zákonné rámcové podmienky

Nestarajte sa o REACH
- Nechajte to na nás !


EÚ vyhláška o chemikáliách REACH ( EG ) č 1907 / 2006

V zmysle REACH je Schneider airsystems iba sekundárnym užívateľom, pretože samotné materiály ani látky nevyrábame, ani ich nedovážame do EÚ. Znamená to, že ako výrobcovia náradia nepodliehame priamo registrácii podľa tejto vyhlášky.

Napriek tomu sme všetkých našich dodávateľov o REACH informovali a vyzvali ich na splnenie podmienok, ktoré z REACh vyplývajú, vrátane registračnej povinnosti.

 

     


Zoznam kandidátov, uverejnených Európskou agentúrou pre chemikálie (ECHA), je pravidelne aktualizovaný.
 
Všetci výrobcovia sú povinní oznamovať látky z kandidátskej listiny, obsiahnuté v ich produktoch v objeme nad 0,1 hmot. %.

Túto požiadavku samozrejme plníme.

 

 

Produkty, ktoré obsahujú látky z kandidátskej listiny v objeme nad 0,1 hmot. %. sme zahrnuli do zoznamu.

Aktuálny zoznam je uvedený na Current Schneider airsystems candidate list (PDF)

Zoznam vyplýva z informácií našich dodávateľov a je nami zverejňovaný podľa najlepšieho vedomia.

Pri dodržiavaní návodov na obsluhu a bezpečnostných pokynov možno vylúčiť ohrozenie zdravia.
Aj naďalej budeme vykonávať všetky potrebné opatrenia na to, aby sme Vám dodali tovar v obvyklej kvalite - tak , ako to od nás očakávate.

Spĺňame povinnosti podľa zákona o elektrických spotrebičoch, teda realizáciu EÚ smerníc WEEE a RoHS. Číslo našej registrácia je WEEE - Reg –Nr.: 75 53 36 36

Vyberte si krajinu pre ďalšie informácie ohľadne REACh:

Medzinárodná       Nemecko       Česká republika        Maďarsko
  flagge-deutschland.jpg                       flagge_tschechien.jpg               flagge-ungarn.gif

 

downloads  

Brochures and catalogues

  
Download all information on our compressed air products simply and quickly.

facebook fanpage 

Facebook fan page of
Schneider airsystems
  

Visit Schneider airsystems on Facebook - product innovations, information on current competitions and lots more is waiting for you!

  
you Tube 
Schneider airsystems goes YouTube

  
Take a look at our YouTube channel and watch some super films...